30 illik ideoloji yükdən sonra Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə ilk dəfədir ki, yeni səhifədən başlaya biləcək. Artıq heç bir asıllılığı və keçmişdən miras qalan fəlsəfi, mental, mənəvi borcu yoxdur. Belə dövrlər ümid verici olduğu kimi həm də təhlükəlidir. Məqsəd və məna boşluğuna düşən kütlə yiyəsiz uşaq kimidir. Belə ki, ideoloji boşluq bir çox hallarda azğınlıq, cahillik, deqradasiya və cinayətkarlıqla nəticələnə bilər.